Zaznacz stronę

Portal Transformacja 2050 jest trybuną otwartej rozmowy o przyszłości energetyki w polskich miastach. Interesariusze sektora mówią tu o najważniejszych wyzwaniach związanych z transformacją energetyczną i o przyszłości branży.  Szanse i ryzyka, jakie niesie przyszłość, są trudne do przewidzenia, ale ich wczesna identyfikacja i analiza są bardzo potrzebne. Obrazuje to niestety trwająca pandemia COVID-19.  W tym nadzwyczajnym okresie szczególnie zachęcamy do wspólnych rozważań tego, które scenariusze przyszłości są możliwe, abyśmy świadomiej dążyli ku pożądanym.